Ekonometri

Yüksek Lisans Doktora Ekonometri Dersine ilişkin bilgiler

 

Ders içeriği

Alıştırma Soruları  Yüklenme tarihi 26.10.2015, 10:20

Dönem projesine yönelik bilgi ve takvim

Panel ders notları

Geçmiş yıl ara sinav sorular

2015-2016 Ara Sınavı

2014-2015 Ara Sınavı

Problem set 1      teslim tarihi 1 Kasım 2016

Problem set  2    veri seti    teslim tarihi 22 Ekim 2014

Projeye yönelik veri seti 

LM testine yönelik dosyalar zipli  yüklenme tarihi 07.11.2017 9:52