Finansal İktisat

Bu sayfada Finansal İktisat Dersine ilişkin ders dökümanlarına ve duyurularına yer verilecektir. Sunumlara ilişkin linkler ders öncesi güncellenecektir.

Ders içeriği

Sunumlar

 1. Finansal İktisat Tanım
 2. Finansal Piyasalar Genel Bakış
 3. Temel Kavramlar
  • Faiz
  • Getiri
  • Paranın Zaman Değeri
  • Fayda ve Farksızlık Eğrileri
  • Yatırım Kararları ve Optimal ve Tüketim
 4. Etkin Piyasa Hipotezi (EMH)
 5. Ortalama-Varyans Teorisi ve CAMP
 6. Performans Ölçümü, CAMP ve APT
 7. Hisse senetlerinin değerlemesi
 8. Köpükler(Bubbles) Rasyonel Köpükler ve Finansal Ekonomi
 9. Finansal ekonomideki ilginçlikler (puzzles) ve anamoli
 10. Davranışsal Finans ve etkin piyasalar
 11. Bono Değerlemesi
 12. Türev Piyasaları ve Finansal Ekonomi
 13. Opsiyon Fiyatlaması

Excel Dosyaları

 1. Fayda Fonksiyonu (sigorta örneği)
 2. Bugünkü Değer örneği
 3. Etkin Sınır
 4. Risk ve getiri
 5. Opsiyon Egzersizi

Alıştırma Soruları

 1. Alıştırma 1

Geçmiş Yıllar İlişkin Ara Yıl ve Yıl Sonu Sınavları

 1. Ara yıl sınavı 2007
 2. Ara yıl sınavı 2009
 3. Ara yıl sınavı 2010

 

 

19 Ekim 2015 pazartesi günlü ders için alıştırma soruları  Yüklenme tarihi 14.10.2015 10:50

Tahvil için alıştırma soruları   Yüklenme tarihi 26.10.2015 10:20

Tahvil için alıştırma sorularının cevapları Yüklenme tarihi 4.11.2015 9:30

Malkiel teoremlerine ilişkin makale

Derslerde kullandığımız excel dosyaları Yüklenme tarihi 28.10.2015 15:40 

Bono fiyatlaması

Durasyon Örneği

Malkiel Teoremleri

Anüite Örneği (Olağan ve Anüite Due)        18.10.2017, 9:57

Ev Örneği   01.11.2017 14:53