İletişim

Hasan Şahin
Siyasal Bilgiler Fakültesi
İktisat Bölümü
Tel (312) 595 1206
e-posta : hasansahin68@gmail.com